Till innehållet

Lagning av potthål prioriteras efter en hård vinter

Efter en utmanande vinter med omfattande snöfall och snabba skiftande temperaturer har vägarna tagit stor skada. För att åtgärda detta är Kristinehamns kommun tvungna att prioritera lagningen av potthål framför annat beläggningsarbete, med fokus på de mest trafikerade vägarna och områdesvis efter behov.

I väntan på asfalt

I nuläget genomförs en omfattande inventering av vägskador längs Kristinehamns vägar och asfalten för att utföra reparationerna är beställd. Asfaltsverket startar upp efter påskhelgen men redan under veckan kommer vi påbörja arbete med att fräsa bort asfalt på de ställen där vägbanan är i mycket dåligt skick.

– Förväntningarna är att asfalten kommer att anlända någon gång i mitten av april. Då kommer vi omedelbart att sätta i gång med lagningen av potthål. Vi är medvetna om vikten av att åtgärda vägskador snabbt och kommer att göra allt vi kan för att återställa våra vägar till säkra och godkända förhållanden så fort som möjligt, säger Christer Johansson, driftchef Offentlig miljö Kristinehamns kommun.

Vägunderhåll och budget

Årets budget ligger på cirka 10 miljoner kronor för att utföra asfaltsbeläggningar. I budgeten ska pengarna även räcka till att lägga asfalt och återställa de gator där vi utfört arbeten för vatten och avlopp. Med anledning av det är vi till viss del styrda vart beläggningar ska ske. Övriga åtgärder kommer till stor del i år utföras där vi har fått större skador på vägnätet efter den ansträngda vinter som varit. Vi kommer prioritera de gator som är mest trafikerade i första hand.

– Under mina år på kommunen har jag aldrig varit med om en mer utmanande vinter. Med stora mängder snö och snabbt växlande temperaturer, har väderförhållandena satt våra vägar på prov. Det är en utmaning att hantera skadorna. I år har vi beställt en fräs som först kommer fräsa ur potthålen och området runt om, för att sedan asfaltera en större mängd asfalt än vanligt för att få lagningen att hålla ännu längre, säger Christer Johansson.

Rapportera in via felanmälan

Vill du felanmäla potthål kan du göra detta genom att besöka följande länk: Felanmälan (kristinehamn.se) På samma sida finns även en interaktiv karta där man kan följa status för inrapporterade fel.

Genom att samarbeta kan vi samla in informationen digitalt, även om vi idag har bra koll på vägskadorna. På detta sätt kan vi få in information och samordna personalen dit de gör störst nytta, efter vi är klara med områden utifrån vår prioriteringslista. Vi är fullt medvetna om att vägarna är i dåligt skick efter vintern och gör allt vi kan utifrån den budget vi har för att få ordning på det.