Till innehållet

Kristinehamns kommun och Noctor är överens om förlikningsavtal

PRESSMEDDELANDE Kristinehamns kommun och konkursförvaltaren för byggföretaget Noctor har kommit överens om en förlikning i frågan om KTIC. Avtalet gäller från och med den 31 maj och sätter punkt för många delar av den tvist som under en tid har pågått mellan parterna. Förlikningssumman blir 8,5 miljoner kronor.

– Båda parter såg en öppning för förhandling och det känns bra. Det här innebär nu att entreprenaden anses som godkänd, även om det fortfarande finns saker som vi måste åtgärda innan vi kan få ett slutbesked av byggnadsnämnden för att få flytta in i lokalerna, säger Martin Willén, kommundirektör.

Att själva entreprenaden är godkänd från och med avtalsdatumet för förlikningen innebär att kommunen betalar 8,5 miljoner inklusive moms för det arbetet som gjorts. Genom avtalet har båda parter kommit överens och kan inte ställa ytterligare krav mot varandra kring KTIC. Stämningen som konkurrsbolaget lämnat in mot miljö- och byggnadsnämnden som rör byggstoppet under våren 2019 omfattas inte av förlikningsavtalet.

– Man kan säga att vi genom avtalet har kommit överens om en slutsumma för att avsluta projektet, och att vi nu från kommunens sida kan fokusera fullt ut på att få klart byggnaden. Vi har betalat Noctor för en del av arbetet så att de kan lösa vissa skulder till sina fordringsägare, och vi har kvar budget för de resterande åtgärder som måste till, förklarar Martin Willén.

Slutbesked krävs för inflytt

För att byggnaden ska få börja användas krävs ett slutbesked, och innan det är möjligt krävs flera åtgärder. Kommunen har tillsammans med utomstående konsulter tagit fram en handlingsplan för att färdigställa projektet. Till exempel är vissa markarbeten som inte är färdiga, tillgänglighetsanpassningar inne i lokalen ska göras klart och justeringar av ventilation samt förstärkningsarbeten på stålkonstruktionen måste till. Enligt den handlingsplan som tagits fram kommer flera nya upphandlingar behöva göras för att få nya entreprenörer och hantverkare på plats. Konsulten som kommunen tagit hjälp av för att utreda stålstommen vidhåller att byggnaden är instabil, men har kunnat peka ut punkter där stålkonstruktionen kan förstärkas och därmed säkra byggnadens hållfasthet. Vad gäller den mikrobiella påväxten görs bedömningen att ökad ventilation i kombination med regelbundna provtagningar är en lösning som kan garantera miljön i byggnaden.

– Det känns väldigt skönt att lösningarna vi nu ser ut att kunna använda kommer kosta mindre än våra värsta scenarier. Att det finns en väg framåt som gör att vi slipper riva ur material ur väggarna och bygga upp dem igen. Visserligen innebär den här lösningen något ökade driftkostnader under många år framöver, och skulle provtagningarna sen under åren visa förvärrat resultat får vi återigen ta ställning till vilka insatser som behöver göras. Men detta är bästa lösningen för att på ett säkert sätt kunna ta byggnaden i bruk, avslutar Martin Willén.