Till innehållet

Konstnären Maria Andersson tilldelas uppdraget Konstnärlig gestaltning av Kristinehamns nya truppgymnatikhall

Totalt inkom 38 intresseanmälningar i kommunens utlysning av konstnärer till OPEN CALL: Konstnärlig gestaltning av Kristinehamns nya truppgymnatikhall. 

Konstnären Maria Andersson tilldelas uppdraget Konstnärlig gestaltning av Kristinehamns nya truppgymnatikhall

Processen för utlysningen är nu avslutad och totalt inkom 38 intresseanmälningar. En sakkunniggrupp med representanter från kommunen och regionen med stöd av konstkonsulter har gjort ett urval på fem konstnärer utifrån uppdragets behörighetskrav och kriterier. Därefter har en arbetsgrupp med representanter från Kristinehamns Gymnastiksällskap tagit ett enigt beslut om att tilldela Maria Andersson uppdraget.