Till innehållet

Informationsmöte om avloppsinventering i Rudskoga

Den 24 februari arrangerar kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning ett informationsmöte i Rudskoga om avloppsinventering.

Informationsmötet riktar sig främst till de hushåll i området som också bjudits in via brev, då det är hos dem som inventering kommer att ske 2024-2026.

Under mötet kommer du att få information om vårt arbete med avloppsinventering, vilka krav som finns på enskilda avloppsanläggningar och hur en ansökan om att anlägga ett nytt avlopp går till. Efter mötet finns möjlighet att ställa frågor till våra avloppshandläggare. Vi kommer även bjuda in lokala avloppsentreprenörer. Ingen anmälan krävs. Vi bjuder på fika!

När: Lördagen den 24 februari klockan 13

Var: Rudskoga Bygdegård

Varmt välkommen!

Varför avloppsinventering?

Informationsmötet är en inledning på den inventering vi planerar i Rudskoga-området 2024-2026. Detta är en fortsättning på den inventering som påbörjades i Skottlanda 2021. Vi inventerar årligen olika områden i kommunen för att se över att inte orenat vatten släpps ut och blir en olägenhet för miljön och människors hälsa. Enligt miljöbalkens bestämmelser krävs slamavskiljning och någon form av efterföljande rening för att en enskild avloppsanläggning ska vara godkänd. Avloppsanläggningar med bristfällig rening kan förorena intilliggande dricksvattentäkter, vattendrag och grundvatten.

Har du frågar och funderingar innan mötet?

Välkommen att kontakta någon av våra avloppshandläggare på e-post miljo@kristinehamn.se eller via vår växel  0550-88 000­­