Till innehållet

Så här arbetar vi med snö- och regnoväder just nu

Vi har varit igång med halkbekämpning på våra stora leder, infarter och branta backar sedan 06:00 idag lördag. Vädret har också inneburit att vi har fått flertalet potthål och vi jobbar på att akutlaga dessa men det kan vara bra att vara observant ute i trafiken.

För att minimera risken för problem vid stora vattenmängder har vi genomfört förebyggande åtgärder. Brunnar och ränndalar har grävts fram för att undvika stillastående vatten.

 – Vi har kört undan snöhögar från undergångar för att säkerställa att vatten inte stannar upp och förhindra eventuella problem. Privata fastighetsägare behöver också se till att brunnar på egen fastighet inte täcks av is för att säkerställa att vattnet kan rinna undan, säger Christer Johansson, driftchef på Offentlig miljö i Kristinehamns kommun.

Snöbloggen

vår snöblogg kan du läsa senaste nytt om vårt arbete med plogning och sandning. Sidan uppdateras av gatuavdelningen löpande.

Förväntade minusgrader och halka

Eftersom det förväntas frysa på under helgen står vi också redo med sand för halkbekämpning. Hittills har över 4000 ton sand använts för att halkbekämpa på skolgårdar och vägar, och insatserna fortsätter eftersom vintern ännu inte är över.

Av säkerhetsskäl har vi inte möjlighet att under skoltid komma in med maskiner på barnens skolgårdar, vilket gör att all sandning och plogning behöver ske innan eller efter skoltid.

 – Med snabba temperaturskillnader har vi en utmaning i att sanden smälter igenom isen. Det gör att vi behöver sanda i flera omgångar och att det tar tid att sanda hela kommunens vägnät på 25 mil, fortsätter Christer.

För privatpersoner som behöver sand för att halkbekämpa på trottoarer eller villauppfarter finns möjligheten att hämta sand på särskilda platser runt om i kommunen:

  • Centrala Kristinehamn: Planen mitt emot Lidl intill gästhamnen
  • Björneborg: Norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen
  • Bäckhammar: Korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen
  • Nybble: Obebyggd tomt, Roverudsvägen 8
  • Ölme: Gamla stationsplan
  • Skottlanda: Miljöstationen