Till innehållet

Fokus på person och relation – samverkan är avgörande för nära vård

Vad innebär god och nära vård, hälsa och omsorg och hur ska vi hjälpas åt för att klara framtidens välfärdsutmaningar? Det var frågor som behandlades när drygt 90 personer från kommunen och regionen träffades i Kristinehamn under onsdagen. 

Nära vård är en omställning i hela välfärden som är nödvändig för att vi ska klara av utmaningen med en förändrad befolkningsstruktur. I framtiden ska färre personer ta hand om fler, och för att klara av det måste vi ändra sättet att arbeta med vård, hälsa och omsorg.  

Kärnan i omställningen är ett personcentrerat förhållningssätt som innebär att ha individens behov och förutsättningar i fokus. Region Värmland och länets 16 kommuner har tagit fram en gemensam målbild för omställningen till god och nära vård. Målbilden symboliserar en gemensam resa mot till framtidens Värmland där vi tillsammans utvecklar en god och nära vård, hälsa och omsorg. 

- Vi behöver gå bort från det industriella tänket när det kommer till våra patienter genom att fokusera mer på person och relation och mindre på vår egen organisation, säger Eva Lotta Lindskog, förvaltningschef på stöd, vård och omsorgsförvaltningen. 

Samverkan är avgörande 

För att nå den önskade målbilden är samverkan mellan kommuner och region avgörande. Därför genomförde kommunen och regionen tillsammans en workshop under onsdagen. Östra Värmland är först ut med workshopkonceptet i Regionen.

Under eftermiddagen deltog bland annat sjuksköterskor, läkare, socionomer, enhetschefer, elevhälsan, undersköterskor, rehab, öppenpsykiatrin och psykologer. Alla med samma mål: att hitta en gemensam väg framåt.  

- Patienten ska inte behöva berätta sin historia flera gånger. Varje människa behöver bli sedd, hörd och bekräftad i sitt möte med vården oavsett om mötet sker i kommun eller Region och för att nå dit är det jätteviktigt att vi hittar former för samverkan, säger Ingela Agnarsson, verksamhetschef vårdcentralsområde östra Värmland. 

Startskottet för nära vård 

Resultatet från workshopen kommer att sammanställas och utvärderas under hösten. Budskapet som skickas med från dagen är tydligt:  

- Nu är det verkstad! Vår förhoppning är att detta blir startskottet för arbetet med nära vård i Kristinehamn och att deltagarna går här i från med känslan av att det nu är lättare att samarbeta med kollegor i andra organisationer. Till hösten följer vi upp hur långt vi har kommit och vad som funkat bra och mindre bra, säger Eva Lotta Lindskog. 

Vill du veta mer? 

Vill du veta mer om nära vård och Värmlands målbild? Klicka här!