Till innehållet

Bergslagens artilleriregemente återetableras på Harberget

Bergslagens artilleriregemente kommer att återetableras på Harberget i Kristinehamn. Det meddelade Försvarsmakten och Fortifikationsverket under fredagens gemensamma pressträff. Harbergets geografiska placering beskrivs som strategiskt rätt, i nära anslutning till riksväg 26 och E18 för vidare resa mot skjutfältet Villingsberg i Karlskoga. Här finns också stor möjlighet för fortsatt utveckling och övningsområden som inte stör i tätbebyggt område.

– Det känns väldigt roligt att beslutet äntligen är fattat och att vi kan ta nästa steg i detta viktiga arbete, för vår stad, vår region och vårt land, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamns kommun.

Försvarsmakten har fått i uppdrag av riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga mot bakgrund av en osäker och instabil omvärldsutveckling. De förband som nu etableras ingår i en större militär tillväxt som successivt kommer pågå under hela 2020-talet.

Försvaret_webb1200.jpg

Från vänster: kommundirektör Martin Willén, kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin (M), Jan-Olov Hedqvist, regionchef Fortifikationsverket, Stefan Pettersson, chef för Skaraborgs regemente, Sven Antonsson, etableringschef för Bergsslagens artilleriregemente. 

Kristinehamn – en strategiskt viktig plats

De nya regementena och flygflottiljen kommer att bidra till en mer uthållig organisation, Försvarsmakten kommer utbilda fler värnpliktiga och får en geografisk närvaro i strategiskt viktiga områden. Kristinehamn är en av dessa strategiskt viktiga platser.

– Vi är redo att växla upp vårt arbete tillsammans med Försvarsmakten och Fortifikationsverket, säger Martin Willén, kommundirektör i Kristinehamns kommun.

Försvarsmakten har som mål att ett regemente ska stå färdigt under 2029. Innan dess är det flera faktorer som måste lösas. Ett första steg i processen är att påbörja en ny detaljplan för den plats som ska bebyggas med nya regementslokaler.

När flyttar Försvarsmakten till Kristinehamn?

Försvarsmakten kommer under mars 2022 att börja jobba från Kristinehamn. De första anställda tar plats i Rådhuset redan under tidig vår och kontoret i centrala Kristinehamn kommer att fungera som en samlingsplats.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen kommer under tidig vår att fatta beslut om ett planuppdrag för platsen. Det är planeringsavdelningens uppgift att påbörja en detaljplaneprocess. Här utreds platsens lämplighet och hur funktioner som vatten och avlopp, vägar och bebyggelse behöver se ut.

Fler aktiviteter som sker i arbetet med återetableringen av Försvarsmakten i Kristinehamn:

  • Omvärldsanalys Kristinehamn
  • A9-modellen

Kristinehamns kommun arbetar för att underlätta etableringen av det nya regementet. Som ett led i att finna lösningar på de olika utmaningar som kan uppstå, har kommunen etablerat ett arbetssätt, kallat A9-modellen. Olika samhällsaktörer (privata/ideella/offentliga) bjuds in för att vara med att diskutera och formulera lösningar på aktuella utmaningar såsom kompetensförsörjning eller logistikproblem.  

  • Paketering av vårt geografiska läge, stråket mellan Karlstad och Örebro

Kristinehamns kommun fortsätter att synliggöra de tillgångar som finns i stråket mellan Karlstad och Örebro när det kommer till utvecklingen av det svenska totalförsvaret. Det givande samarbetet mellan kommunerna i stråket och de två regionerna (Värmland och Örebro län), som var en grund för beslutet, fortsätter således och positioneringen av den gemensamma förmågan kommer att lyftas fram.

  • Inflyttarservice

Vi arbetar tillsammans med offentliga och privata aktörer med att skapa ett vasst system för inflyttande och kompetensförsörjning.

  • Säkerhetskonferens 14 juni 2022

Planering inför en större säkerhetskonferens på temat totalförsvar pågår just nu. Konferensen ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte, inspiration, utöka sitt kontaktnät och skapa samverkan.

  • Logistikstrategin

Utveckling av totalförsvaret i det fortsatta arbetet med framtida logistikstrategi.