Till innehållet

Mötas och nätverka

Att mötas, lyssna och träffa varandra under olika former i näringslivet är något som vi på Närsam ser som en viktig del. Det kan vara underskattat med en enkel fika eller spontant möte. Vi anordnar därför träffar och luncher där näringslivet får en möjlighet att lära känna andra entreprenörer och ges en chans till ibland oväntade branschöverskridande samarbeten.

Affärslunchen

Närsam bjuder in dig som registrerat företag i Kristinehamn eller företag som har arbetsställe i Kristinehamn till Affärslunchen. Vanligtvis hålls den kl.11.30-13.00 på Kristinehamn Innovation Park första onsdagen i månaden med undantag för sommar och julledighet. Det är ett forum för lokala företagare att mötas, lyssna på två förbestämda företagspresentationer och gemensamt äta lunch tillsammans. Närsam bjuder även in upphandlingschefen från Kristinehamns kommun som en service om någon vill veta hur man gör affärer med kommunen. Aktiviteten syftar till fler affärer lokalt på sikt. Man anmäler sig enligt inbjudans info senast två dagar innan. Var och en betalar sin egen lunch.

Kommunlunchen

Närsam bjuder in dig som registrerat företag i Kristinehamn eller företag som har arbetsställe i Kristinehamn till Kommunlunch. Lunchen hålls halvårsvis på Kristinehamn Innovation Park. Syftet med lunchen är att du som företagare får möjlighet att lyssna på en eller flera kommunföreträdare som berättar om ett aktuellt ämne. Man anmäler sig enligt inbjudans info senast två dagar innan. Närsam bjuder på lunchen.

Innovationsfrukost

Varje kvartal bjuder Kristinehamns Innovation Park in lokala företag till Innovationsfrukost. Arrangerad av Närsam, är Innovationsfrukosten en möjlighet för företag att inte bara starta dagen med en frukostmacka, utan också att få del av intressanta och inspirerande föreläsningar inom olika ämnen.

Frukostmötena är en plattform för kunskapsutbyte och nätverkande. Näringslivsaktörer kan lära av varandra och ta del av nya idéer och trender inom olika branscher. Med varje föreläsning strävar Närsam efter att ge deltagarna insikter och verktyg för att driva sina företag framåt i en ständigt föränderlig affärsmiljö.

Dessutom är Innovationsfrukosten en avslappnad och informell miljö där deltagarna kan knyta nya kontakter och diskutera affärsutmaningar och möjligheter. Det främjar samarbete och kunskapsdelning och skapar en känsla av gemenskap och sammanhållning bland de lokala näringslivsaktörerna.

Med Innovationsfrukosten strävar Kristinehamns Innovation Park och Närsam efter att främja en kultur av innovation och entreprenörskap i regionen, och ge stöd till företag för att växa och utvecklas på en hållbar och framgångsrik väg.

Övriga aktiviteter

Vi har alltid en dörr öppen till Kristinehamn Innovation Park för nya aktiviteter och spännande tillväxtfrämjande träffar. Såväl egna som i samarbete med andra spånar vi gärna på innovativa företagsevent.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".