Till innehållet

VD och näringslivschef

0550-858 66 , 070-300 13 72

innovationsledare

0550-858 14 , 070-529 71 01

näringslivsutvecklare

0550-858 68 , 070-300 13 75

näringslivsutvecklare

0550-858 67 , 070-300 13 73

Följ oss på facebook