Till innehållet

Om SSPF

SSPF riktar sig till dig som är ungdom, förälder eller en annan viktig person som finns runt ungdomar. Samverkansformen SSPF finns till för att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, drogmissbruk eller annat riskbeteende. Ju tidigare detta fångas upp desto bättre.  

Det kan till exempel handla om att ungdomen... 

... misstänks/har begått ett brott 
... har vänner som begår brott 
... har tagit alkohol eller droger 
... har vänner som använder alkohol eller droger 
... uppvisar aggressivt beteende 
... utsätter sig för risker eller rör sig i olämpliga miljöer 
... har hög frånvaro från skolan 
... saknar en positiv fritidsaktivitet. 

 

Hur fungerar samverkan?

I de fall SSPF är aktuellt för en ungdom inhämtas ett skriftligt samtycke. Därefter träffas en samordnare, vårdnadshavare och ungdomen för ett kartläggande samtal innan nätverksmöte bokas. 

Vilka som deltar på nätverksmötet varierar och beror på vilka personer som är viktiga för samverkan kring ungdomen. Någon från skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet är dock alltid med. Ibland kan någon person från det privata nätverket eller någon från en idrottsförening också medverka. 

På nätverksmötet upprättas en gemensam åtagandeplan med mål för ungdomen samt vad som ska göras, när det ska göras, vem som är ansvarig och när det ska följas upp. 

 

På vilket sätt hjälper SSPF?

Med SSPF-möten går beslutsprocesserna kring barn och unga i riskzon snabbare. Att agera snabbt är en viktig del i arbetet med att förhindra och förebygga att barn och unga utvecklar ett riskbeteende. 

Den tydliga strukturen för SSPF underlättar också kontaktvägar och skapar bättre förutsättningar för ett långsiktigt samverkansarbete. 

 

Vill du ha stöd?

Det vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen kontaktar skolpersonal, socialtjänsten, någon i polisen eller fritidspersonal som i sin tur förmedlar kontakten till koordinator. Det går också bra att direkt vända sig till koordinatorerna som samordnar SSPF. Kontaktuppgifterna till dem finns längst ner på denna sida. 

Kontaktuppgifter

Josefine Carlborg - SSPF koordinator
josefine.carlborg@kristinehamn.se

0550-868 37

Alexandra Friman - SSPF koordinator
alexandra.friman@kristinehamn.se

0550-868 37

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".