Till innehållet

Information om Time Care Pool

För att du som vikarie ska kunna bokas på lediga pass måste du se till att din kalender i Time Care Pool är uppdaterad. Det innebär att du ska ange vilka dagar och tider på dygnet du har möjlighet till att arbeta.

I Time Care Pool finns uppgifter om vilka avdelningar och områden du är inskolad vid och vilka specialkompetenser du har, exempelvis om du har delegeringar och körkort.

  • Gå till https://hag.kristinehamn.se.
  • Välj SMS när du loggar in för första gången.
  • Skriv in ditt användarnamn och lösenord, och klicka på Logga in.
  • En fyrsiffrig kod skickas till din mobil som du ska skriva in i fältet för OTP. Klicka på Skicka.
  • Nu är du inne i Nexusportalen och ska nu se Timepool. 


Nästa gång du loggar in behöver du inte välja SMS, men det är viktigt att du gör detta när du loggar in för första gången.  

 

Bokning

När Bemanningscentrum får in en anmälan om en vakans, skickas ett SMS med en bokning till någon av de vikarier som uppfyller kraven för beställningen och som anmält sig som tillgänglig den dag och tid som är vakant. Naturligtvis syns bokningen även på dina sidor i Time Care Pool.

Om vi behöver en vikarie med kort varsel, samma dag, kommer vi att kontakta dig via telefonsamtal.

Förfrågan

För pass kortare än 4 timmar och pass samma dag skickar vi förfrågningar.

Det finns två sätt att svara på dessa förfrågningar. Du kan svara Ja eller Nej på SMS:et eller gå in på Time Care Pool Webb och där svarar Ja eller Nej på förfrågan. Ja betyder att du vill ha passet, och Nej betyder att du inte kan jobba.

När du har svarat och bokningen är klar får du ett SMS om att du erhållit passet, samma information finns även på Time Care Pool Webb.

Två typer av SMS

Det finns 2 typer av SMS som kan skickas via Time Care Pool.

Den ena typen är automatiska SMS som skickas vid hanteringen av vikariepass. Det handlar om förfrågan och meddelande om att du har fått, eller inte har fått ett pass, samt direktbokning.

Den andra typen av SMS är dem som bemanningsplanerarna själva skickar via Time Care Pool. Det kan handla om påminnelser om att du ska registrera tillgänglig tid eller speciell information om ett vikariepass med mera. Dessa meddelanden kan du inte svara på. Om du skickar ett svar så finns det ingen mottagare som läser till meddelande.

Det är endast de automatiska SMS:en som kan och ska besvaras av dig. Dessa förfrågningar kan bara besvaras med texten Ja eller Nej. Du kan inte skriva något mer eller lägga in några blanksteg före eller efter ordet. Om du har frågor måste du ringa till Bemanningscentrum.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".