Till innehållet

Renovering av stora Södermalmshallen

Efter en översyn av idrottshallarna kommer nu Stora Södermalmshallen att ses över. Projektet är i ett tidigt skede av projektering där en dialog mellan skolans verksamhet, fritid och projektenheten pågår om hallens nya utformning.

Södermalmshallen är inte tillgänglighets- eller verksamhetsanpassad för dagens grundskoleundervisning i ämnet Idrott och Hälsa. Vi behöver dessutom utöka antalet omklädningsrum. Målet är att fler elever ska vilja delta i idrottsundervisningen och på så sätt förbättra sin egen hälsa. Som ett led i detta hoppas vi även att måluppfyllelsen i ämnet Idrott och hälsa ökar.

Upphandlingen ska gå ut i början av 2023 med förhoppningen att bygget kan starta under vår/försommar 2023.  

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".