Till innehållet

Renovering av stora Södermalmshallen

Projektet startade i september 2023 med dränering, grundläggningen för en utbyggnad med förråd och ett fläktrum på baksidan mot fotbollsplanen. 

Invändigt så är montaget av akustiktak, ventilationskanaler och värmestrips i hallen nästan klart. Alla väggar för den nya planlösningen är på plats och ska det målas och kaklas.

Södermalmshallen var tidigare inte tillgänglighets- eller verksamhetsanpassad för dagens grundskoleundervisning i ämnet Idrott och Hälsa. Målet med renoveringen är att fler elever ska vilja delta i idrottsundervisningen och på så sätt förbättra sin egen hälsa. Som ett led i detta hoppas vi även att måluppfyllelsen i ämnet Idrott och hälsa ökar. Denna mångsidiga hall kommer att vara tillgänglig för skolelever från förskoleklass till årskurs 9 på vardagar. På kvällar och helger kommer den att vara tillgänglig för fritidsverksamheter.

Södermalmshallen, som byggdes år 1962, har länge behövt omfattande förbättringar. Renoveringen innefattar sex nya omklädningsrum, förrådsutrymmen, en kiosk och ett städutrymme. Det kommer även att finnas ett lärarrum med omklädningsrum och duschmöjligheter.

Inom projektet kommer de befintliga lokalerna att moderniseras med installation av en hiss och uppdateringar av ytskikten. Dessutom planeras en utbyggnad av teknikrummet och förrådet med cirka 120 kvadratmeter, samt en ny planlösning i den befintliga tillbyggnaden.

Ombyggnationen förväntas vara klar till höstterminen 2024.

Se våra bokningsbara hallar här!


De två tidigare entréerna slås ihop till en. Foto: Kristinehamns kommun


I November 2023 är stommen för utbyggnaden uppe, nya förråd och ett fläktrum ska inrymmas i denna. Foto: Kristinehamns kommun

 

Konstnärlig gestaltning av Aleksandra Stratimirovic

Kristinehamns kommun utlyste ett Open Call för konstnärlig gestaltning av Stora Södermalmshallen. Aleksandra Stratimirovic har tilldelats uppdraget. Installationen av konstverket beräknas till mitten av juni 2024.

Totalt inkom 96 intresseanmälningar. Av de inkomna intresseanmälningarna gjorde sakkunniggrupp ett urval på 5 konstnärer som bäst lämpade sig för uppdraget utifrån behörighetskrav och kriterier. Dessa konstnärer presenterades sedan för referensgruppen och därefter arbetsgruppen som tog ett enigt beslut om att tilldela Aleksandra Stratimirovic uppdraget.

Motiveringen löd:

"Aleksandra Stratimirovic uppvisar hög konstnärlig kvalitet och ett självständigt uttryck. Det finns ett poetiskt spår i hennes arbete som skapar en komplexitet och gör att hennes konstverk kan tolkas och upplevas på många olika sätt. Det gör henne väl lämpad att skapa ett verk till platsen som kommer passeras av både idrottsutövare och elever, i relation till skola och fritidsaktiviteter. Konstnären visar på erfarenhet av arbete i stor skala och har en teknisk materialkunskap som ger henne goda möjligheter att genomföra en gestaltning på en fasad. Hennes arbete med ljus och färg ger henne möjligheter att skapa ett verk som blir väl synligt på fasaden, både dag- och kvällstid, samtidigt som hennes formspråk och linjer har en tydlighet som spelar väl med den modernistiska arkitekturen."

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".