Till innehållet

Renovering av stora Södermalmshallen

Projektet startade i september 2023 med dränering, grundläggningen för en utbyggnad med förråd och ett fläktrum på baksidan mot fotbollsplanen. Invändigt pågår rivningar av väggar och tekniska installationer.

Södermalmshallen var tidigare inte tillgänglighets- eller verksamhetsanpassad för dagens grundskoleundervisning i ämnet Idrott och Hälsa. Målet med renoveringen är att fler elever ska vilja delta i idrottsundervisningen och på så sätt förbättra sin egen hälsa. Som ett led i detta hoppas vi även att måluppfyllelsen i ämnet Idrott och hälsa ökar. Denna mångsidiga hall kommer att vara tillgänglig för skolelever från förskoleklass till årskurs 9 på vardagar. På kvällar och helger kommer den att vara tillgänglig för fritidsverksamheter.

Södermalmshallen, som byggdes år 1962, har länge behövt omfattande förbättringar. Renoveringen innefattar sex nya omklädningsrum, förrådsutrymmen, en kiosk och ett städutrymme. Det kommer även att finnas ett lärarrum med omklädningsrum och duschmöjligheter.

Inom projektet kommer de befintliga lokalerna att moderniseras med installation av en hiss och uppdateringar av ytskikten. Dessutom planeras en utbyggnad av teknikrummet och förrådet med cirka 120 kvadratmeter, samt en ny planlösning i den befintliga tillbyggnaden.

Ombyggnationen förväntas vara klar till höstterminen 2024.

Se våra bokningsbara hallar här!


I November 2023 är stommen för utbyggnaden uppe, nya förråd och ett fläktrum ska inrymmas i denna. Foto: Kristinehamns kommun

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".