Till innehållet

Ny truppgymnastikhall

Precis väster om Brogårdshallen finns nu den nya Truppgymnastikhallen. De två hallarna kommer inte att byggas samman, men det finns möjligheter att göra det i framtiden om behovet skulle finnas. Då skulle hallen kunna bli en evenemangsarena med positiva effekter på besöksnäring och idrottsturism. Den nya hallen täcks utvändigt i plåtbeklädda prefabelement i bronsfärg.


Illustration framtagen av Sweco

Projektet är färdigställt

Projektet slutbesiktigades i december 2023 och invidgdes 9 januari 2024. Sedan färdigställandet har vi haft flera bokningar både inom kommunen men också från andra städer. 

Passa på att boka hallen du också! Klicka här för priser och kontakt.


Området

Platsen där hallen finns ligger en kort promenad öster om Kristinehamns centrum, i nära anslutning till Brogårdshallen och Brogårdsparken. Parken ligger intill ån, vilket skapar en närhet till vattnet i området. Platsen där parken ligger idag var tidigare bebyggd, men kvarteret revs under 1970-talet och vissa byggnader flyttades. Parken som den ser ut idag anlades under 1990-talet då den närliggande Brogårdsskolan renoverades.

Norr om Brogårdshallen ligger Brogymnasiet som är Kristinehamns enda gymnasieskola. Där samlas både högskoleförberedande och yrkesprogram. På andra sidan Brogårdshallen ligger Kristinehamns kyrka, invigd 1958 och ritad i nygotisk stil av arkitekt Carl-Georg Brunius.

Bakgrund

I investeringsbudgeten 2022 är det beslutat om en ny truppgymnastikhall med hoppgrop som ger möjlighet att träna avancerade övningar. Hallen är efterfrågad av föreningen Kristinehamns gymnastiksällskap som kommer att nyttja lokalerna tillsammans med flera andra verksamheter. Projektet har medfinansiering från allmänna arvsfonden om 5 miljoner kronor.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".