Till innehållet

Ny truppgymnastikhall

I investeringsbudgeten 2022 är det beslutat om en ny truppgymnastikhall med hoppgrop som ger möjlighet att träna avancerade övningar. Hallen är efterfrågad av föreningen Kristinehamns gymnastiksällskap som kommer att nyttja lokalerna tillsammans med flera andra verksamheter. Projektet har medfinansiering från allmänna arvsfonden om 5 miljoner kronor.

Truppgymnastikshallen har varit ute för anbud på nytt. Detta eftersom de anbud som kommit in i första rundan inte matchat avsatt budget. Därför har vi gjort en del förändringar i konstruktionen utvändigt, kostnadseffektiviserat och omfördelat ytor. Den nya konstruktionen är framtagen av Sweco Architects. Hallen låg ute för anbud till den 1 december.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".