Till innehållet

Moderatorer och föreläsare

Annika Nordgren Christensen - huvudmoderator

Annika Nordgren Christensen har en bakgrund i svensk försvarspolitik som före detta ledamot i riksdagens försvarsutskott och Försvarsberedningen. Sedan 2009 verkar hon som försvarspolitisk expert och moderator, särskilt inom totalförsvarsområdet. Annika är bland annat ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolans styrelse och har för regeringens räkning varit utredare för personalförsörjningen av det militära försvaret.

Kajsa Carlsson - moderator kommunikation

Kajsa Carlsson är frilansjournalist och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Hon var nyligen redaktör för Institutet för mediestudiers årsbok om tillståndet för journalistiken och undervisar om det svenska medielandskapet, journalistik och skrivande. Kajsa har en lång bakgrund som reporter på Sveriges Radio, där hon främst jobbade med nyhetsjournalistik på P4 Värmland.

Freddy Jönsson Hanberg - moderator logistik och försörjning

Freddy Jönsson Hanberg arbetar som strategisk rådgivare till stora företag och myndigheter samt grundare av Totalförsvarsstiftelsen. Han är också projektledare på det statliga forskningsinstitutet RISE och han har skrivit artiklar bland annat i Dagens industri, Svenska Dagbladet och Krigsvetenskapsakademien. Han utnämndes till reservofficer 1990 och har mer än 30 års erfarenhet av försvarslogistik och försörjningsfrågor.

Föreläsare förmiddag

Moderator: Annika Nordgren Christensen

Johan Wiktorin

Ledamot - Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Anna Nyman

Stabschef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar- MSB

Jan Kinnander

Chef för säkerhetskontoret Must - Försvarsmakten

Martin Willén

Kommundirektör - Kristinehamns kommun

Ronny Modigs

Chef för Dalregementet och införandeledare för de nya förbanden i armén - Försvarsmakten

Joakim Storck

Kommunalråd - Falu kommun

Georg Andrén

Landshövding i Värmlands län

Föreläsare eftermiddag

Kommunikation

Moderator: Kajsa Carlsson

Mats Ström

Kommunikationsdirektör - Försvarsmakten

Petter Nyhlin

Vakthavande samordnare - MSB

Anders Lindberg

Politisk chefredaktör - Aftonbladet

Martin Tunström

Politisk chefredaktör - Barometern

Ola Finell

Kanalchef - P4 Värmland

Kompetensförsörjning

Moderator: Annika Nordgren Christensen

Anna Nyman

Stabschef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar- MSB

Leif Gustavsson

Beredskapsdirektör - Länsstyrelsen Värmland

Matilda Olsson

Analytiker - FOI

Göran Oscarsson

Chef för arbetsgivarrelationer - Försvarsmakten

Fredrik Bynander

Docent och chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet - Försvarshögskolan

Eva Lövbom

Chef Samhällsskydd och trygghet - Landskrona kommun

Logistik och försörjning

Moderator: Freddy Jönsson Hanberg

Jan Kinnander

Chef för säkerhetskontoret Must - Försvarsmakten

Jan-Olof Olsson

Handläggare på enheten för försörjningsberedskap - MSB

Leif Gustavsson

Beredskapsdirektör - Länsstyrelsen Värmland

Alexis Larsson

Säkerhetschef - PostNord

Birgitta Rydén

Säkerhetssamordnare - Hallsbergs kommun

Karl Erik Hagström

Bakgrund som linjechef och stf generaldirektör i statliga myndigheter, där ibland Fortifikationsverket

Peter Johansén

Bakgrund inom det skydds- och anläggningstekniska området i Försvarsmakten och Fortifikationsverket

Eva Bergqvist

Säkerhets- och beredskapschef - Region Värmland

Ulf Johansson

Tillväxtdirektör - Karlstads kommun

Kalle Alexandersson

Planeringschef - Kristinehamns kommun

Ulf Dahlqvist

Logistikledare Försvarsmakten Högkvarteret - Försvarsmakten

Patrick Lundvall

Säkerhetssamordnare - Karlskoga kommun

Kontaktuppgifter

Sandra Strømmen - Koordinator
sandra.strommen@kristinehamn.se

0550-858 93

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".