Till innehållet

Tillståndsguiden

Uteservering

Du måste ansöka om att få ha verksamhet på din uteservering varje år. 

Vad kostar det?

Polisen tar en administrationsavgift på 700 kronor i samband med ansökan. Den tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Kristinehamns kommun tar ut en avgift för att du använder den offentliga platsen enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat:

  • 5 kronor per m2 utan alkoholtillstånd
  • 15 kronor per m2 med alkoholtillstånd.