Till innehållet

Om utbildningen

Medicinsk vårdadministratör är en yrkeshögskoleutbildning på 400 yrkeshögskolepoäng som du läser på heltid under två år.

Utbildningen utgår från nationella kursplaner och innehållet har utarbetats av en ledningsgrupp som består av representanter för hälso- och sjukvården inom Region Värmland och Region Örebro län. Utbildningen syftar till att ge dig specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att motsvara de krav den verksamhet har som kan komma att bli din arbetsplats efter avslutad utbildning.

Under utbildningen får du teoretiska kunskaper med hjälp av engagerade och kompetenta lärare och du får arbeta med uppgifter på egen hand och i grupp. Uppgifterna genomförs oftast i skolan, men även hemuppgifter förekommer. Vi tränar journaldokumentation i en övningsmodul i det journalsystem som används inom Region Värmland och som planeras in i Region Örebro inom kort. Under utbildningen kommer du, förutom att träffa ordinarie lärare, även att träffa föreläsare från olika verksamheter och göra en del studiebesök.

För att läsa till medicinsk vårdadministratör krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt särskild behörighet i:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 alternativt Svenska B eller Svenska som andra språk B
  • Engelska 6 alternativt Engelska B

Studierna i skolan varvas med lärande i arbete (LIA) vilket innebär att du får tillämpa dina teoretiska kunskaper under handledning på vårdcentraler och på sjukhus.

Under samtliga LIA-perioder har du särskilt utsedda handledare som stöd. Skolan ansvarar för att samtliga studerande får en LIA-plats men det kan innebära att du under dessa veckor får en något längre resväg än till skolan.

Sista terminen genomförs ett examensarbete där du får lära dig utredningsmetodik. I denna kurs får du möjlighet att göra en djupdykning i något ämne som du tycker är särskilt intressant och som är relaterat till utbildningen.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN när du läser till medicinsk vårdadministratör.

Utbildningen finns centralt i Kristinehamn. Adressen är Tegelslagargatan 2 i Kristinehamn (mitt emot kyrkans parkering).

Under utbildningen har du tillgång till en bärbar dator med de programvaror som behövs under utbildningen. Den bärbara datorn disponerar du under hela utbildningen.

De personuppgifter du lämnar registreras och behandlas för att underlätta administration, för handläggning och för statistiska ändamål.

Mer information om hur skolan hanterar personuppgifter hittar du på vår webbplats.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för arbete, kompetens och välfärd via kommunens växel 0550-880 00.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".