Till innehållet

Vårt uppdrag

Närsam är ett helägt kommunalt bolag som bildades 1 januari 2016. Året 2022 fick bolaget ett utökat uppdrag i och med att turismenhetens verksamhet flyttades över från kommunledningsförvaltningen.

Närsams uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv i syfte att skapa tillväxt och ett gott företagsklimat i samverkan. Vi har också i uppdrag att utveckla och marknadsföra Kristinehamn som en attraktiv och hållbar destination för att få fler besökare och besökare som stannar längre i Kristinehamn.​

Vi arbetar med befintligt näringsliv. nyföretagande, etableringar, innovation och turism.

I vårt arbete skall vi influeras av och samverka med:

  • Det lokala näringslivet
  • Andra kommunala och regionala näringslivsaktörer​
  • Nationella och internationella näringslivsaktörer.

Vi skall ha ett Quadruple Helix arbetssätt som innebär samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer, akademi och medborgar.

Vår vision och värdeord

Vår vision som genomsyrar allt vårt arbete är "Kristinehamn - den innovativa platsen för fler och starkare företag".

​I våra värderingar framgår det att vi står för ett långsiktigt och hållbart värdeskapande arbete som bygger på kunskap, innovation och anpassningsförmåga. Våra värdeord är vår kompass för hur vi förhåller oss och hur vi genomför det vi gör. Våra värdeord är:

  • Tillgängliga - Vi har enkel information, är alltid nåbara och ger snabb återkoppling. Vi är synliga i Kristinehamn
  • Modiga - Vi är nytänkande och vill utmana oss själva
  • Opartiska - Vi är opartiska experter och skapar arenor för samarbete​
  • Förtroendeingivande - Vi tar ansvar för och förvaltar förtroende Personliga - Vi är personliga i våra möten, i vår kommunikation och information​
  • Lösningsorienterade - Vi ser alltid efter lösningar och följer upp​.

Mer information

Närsams verksamhetsplan 2024-2026

Närsams ägardirektiv (antaget 2023)

Näringslivspolitisk plan (2018-2022)

Närsams syterelse

Kristinehamns Näringslivsråd

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".