Till innehållet

Pågående detaljplanering

Här får du information om vilken status olika detaljplaner har. Du får även mer information om själva detaljplanerna om du klickar in på det området du vill läsa om. Där hittar du dokument som till exempel planbeskrivningar, kartor eller utlåtanden.

Aktuella planer

Område

Beskrivning

Status

Kurlanda Tallunden  Mot granskning
Marieberg Marieberg strand Mot granskning
Rudskoga Gottbol Mot granskning
Sörkastet Södra Sörkastet På granskning
Skymningen Skymningen Norra Mot granskning
Björneborg Skogsvik Mot samråd
Drevsta Regementsområdet Harberget Mot samråd
Sanna Ändring av detaljplan Sannaheden Mot antagande
Kvarnbyn Del av Kvarnbyn På samråd
Medhamn Medhamn Mot samråd
Smedby Ändring av detaljplan för kvarteren Svanen, Ankan och Kalkonen Mot granskning

Vad är en detaljplan?

En detaljplan styr hur ett specifikt markområde får användas. Vanliga typer av användningsområden är till exempel bostadsmark, verksamhetsmark, gatumark, naturmark och parkmark.

Om nya byggnader ska byggas, eller om en byggnad ska få ett annat användningsområde så är det detaljplanen som styr om detta är möjligt eller inte. Det är alltså vägledande i om du får bygglov eller inte.

Kontaktuppgifter

Thea Falkeling - Planarkitekt
thea.falkeling@kristinehamn.se

0550 - 885 33

Robert Olsson - Planarkitekt
robert.olsson@kristinehamn.se

0550 - 885 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".