Till innehållet

Tillståndsguiden

Ändra planlösning, bärande konstruktion

Om du ska göra en ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt, så behöver du göra en anmälan till byggavdelningen. 

Vad kostar det? Taxa gäller år 2024

Det kostar 7 878 kronor att handlägga ditt ärende både om det gäller enklare ändringar i konstruktionen, eller om det påverkar planlösningen avsevärt. Det skiljer alltså inte i pris.

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden,
som för närvarande ligger på 1 212kronor i timmen

Hur lång tid tar det?

Efter att du har gjort en anmälan och skickat in kompletta handlingar, så ska vi meddela beslut om startbesked inom fyra veckor.