Till innehållet

Tillståndsguiden

Skyltlov

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det skyltlov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Gå till vår bygglovsguide för att läsa mer om vad som krävs för olika typer av åtgärder.

Att sätta upp en skylt kan vara att montera den på en byggnad eller en annan anläggning eller fristående på marken. Det kan även vara att exempelvis montera den på ett plank, en mur, ett staket eller hissa upp den i en flaggstång.

Att flytta en skylt kan till exempel innebära att en befintlig skylt byter placering på byggnaden eller på marken.

Att väsentligt ändra innebär till exempel att en befintlig skylt ändrar storlek eller utseende. Utseendeförändringar kan till exempel vara att texten, färgen eller ljusstyrkan ändras. Om du vill göra en väsentlig ändring så måste du ansöka om skyltlov. Det är byggavdelningen som avgör om din ändring är väsentlig eller om du inte behöver ansöka om ett skyltlov.

Det finns tillfällen då du inte behöver ansöka om skyltlov. Däremot kan vi inte säga att undantagen är generella eftersom de inte kan tillämpas inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från en historisk-, kulturell, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fråga därför alltid oss innan du beställer, påbörjar ändringen eller monterar skylten. 

 Du behöver inte ansöka om skyltlov för...

  • en skylt vars area är högst 1,0 m2.
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang som är uppsatt under högst fyra veckor.
  • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2.
  • en skylt som ska sitta inomhus.
  • en skylt med valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90).
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

Vad kostar det?

Öppna Bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Hur lång tid tar det?

Inom tio veckor ska du ha fått ett beslut om din ansökan. Det gäller från och med att din ansökan är kompletta. Byggavdelningen får fatta ett förlängningsbeslut och förlänga handläggningen med tio veckor, alltså totalt 20 veckor om det anses att det exempelvis krävs en större utredning eller om det behövs remissvar från andra myndigheter.