Till innehållet

Tillståndsguiden

Ändra planlösning, bärande konstruktion, verksamhet

Om du ska göra en ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt, så behöver du göra en anmälan till byggavdelningen. 

Vad kostar det? Taxa 2022

Det kostar 4 480 kronor att handlägga ditt ärende om det gäller både enklare ändringar i konstruktionen, eller om det påverkar planlösningen avsevärt. Det skiljer alltså inte i pris.

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden,
som för närvarande ligger på 1 120 kronor i timmen.

Hur lång tid tar det?

Efter att du har gjort en anmälan och skickat in kompletta handlingar, så ska vi meddela beslut om startbesked inom fyra veckor.