Till innehållet

Tillståndsguiden

Bygglov för värmepump

Du behöver inte ha ett bygglov om du vill sätta upp en luftvärmepump på väggen. En luftvärmepump kräver ingen anmälan till miljö och hälsa, men du måste däremot lämna in en anmälan till miljökontoret om du ska installera en bergvärmepump eller ytjordvärmepump, oavsett om det kräver bygglov eller inte. 

Du behöver ha ett bygglov eller ett startbesked för Attefallstillbyggnad om du vill bygga in din värmepump i anslutning till fasaden. Du kan också behöva bygglov eller startbesked för Attefallsbyggnad om du vill ha din värmepump i en fristående byggnad på tomten.

Om du vill använda en friggebod som skydd för din värmepump behöver du inget bygglov. Tänk dock på att du max får ha totalt 15 kvadratmeter bygglovsbefriade friggebodar på din tomt.

Vad kostar det? Taxa gäller år 2022

Attefallstillbyggnad, eller nybyggnad utan tekniskt samråd kostar 6 160 kronor. Priset gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Enkel tillbyggnad som inte kräver tekniskt samråd kostar 10 080 kronor om det är planenligt. Om det finns en liten avvikelse, alltså om det inte är planenligt, så kostar bygglovet 12 320 kronor. Ligger det utanför planlagt område så kostar det också 8 960 kronor. Priserna gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Om du vill bygga en ny komplementbyggnad som inte kräver tekniskt samråd så kostar det inom planlagt område 8 960 kronor. Om det finns en liten avvikelse, alltså om det inte är planenligt, så kostar det 12 320 kronor. Ligger det utanför planlagt område så kostar det också 12 320 kronor.

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden, ligger på 1 120 kronor i timmen.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för bygglov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt tio veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.

Om du behöver startbesked för Attefall så kan det ta upp till 4 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.