Till innehållet

Tillståndsguiden

Avfallshantering för evenemang och tillställningar

Du behöver ha ett abonnemang för avfallshantering för att kommunen ska hämta sopor som uppkommer av att människor besöker ditt evenemang. 

Du kan välja mellan att ha ett sorterat abonnemang med matavfallsutsortering eller ett osorterat abonnemang med blandat brännbart. Storleken på din verksamhet styr behovet av behållare. Det finns flera olika storlekar på behållare samt 8 kbm container.

Har du bajamajor?

Slam från torrklosetter är också ett hushållsavfall och ska hanteras av kommunens renhållningsavdelning. Det gäller både om du har egna bajamajor eller hyr dessa av någon. Du beställer tömning på samma sätt som för hushållsavfall i god tid före evenemanget.

Återvinning

Att återvinna förpackningar, tidningar och trycksaker är bra för miljön, det sparar både energi och material. Det finns möjlighet att beställa hämtning av källsorterat återvinningsmaterial hos renhållningen, men du kan också anlita en annan entreprenör. Har du möjlighet att själv transportera ditt återvinningsbara material tar Strandmossens avfallsanläggning emot det.

Vad kostar det?

Vad det kostar beror bland annat på antalet behållare och hur ofta de behöver tömmas. När du kontaktar renhållningen får du en offert på avfallshanteringen och eventuell slamtömning. Kostnaden faktureras efter evenemangets slut.