Till innehållet

Tillståndsguiden

Dela sopkärl

Har du liten mängd kommunalt avfall och vill skaffa gemensam behållare med en eller flera grannar behöver du ansöka om det. 

Vad kostar det?

Du betalar hela grundavgiften i ditt hushåll, men får dela på tömningskostnaden för sopkärlen med grannen. Hur stor den kostnaden är beror på vilket av abonnemangen ni väljer. Kontakta Annette Karlsson på annette.karlsson1@kristinehamn.se eller 0550-881 36 för att få hjälp med att räkna ut pris.