Till innehållet

Tillståndsguiden

Uppehåll i sophämtning

Om du är bortrest från din permanentbostad i en sammanhängande period av fyra månader eller mer, kan du söka uppehåll i hämtning av kommunalt avfall. Tillstånd kan beviljas för maximalt tre år i taget.