Till innehållet

Tillståndsguiden

Kommunalt avfall

Du behöver ha ett abonnemang för avfallshantering för att dina sopor ska bli hämtade.

Du kan välja mellan att ha ett sorterat abonnemang med matavfallsutsortering, eller ett osorterat abonnemang med blandat brännbart avfall. Ett grundabonnemang för villa innebär att du har två behållare med tömning varannan vecka. Flerfamiljsbostäder kan ha andra lösningar som beror på hur många som bor i huset. Läs mer om olika abonnemang

Återvinning

Att återvinna förpackningar, tidningar och trycksaker är bra för miljön, det sparar både energi och material. Du lämnar ditt källsorterade återvinningsmaterial på en återvinningsstation eller till Strandmossens avfallsanläggning. Läs mer om vad som ska lämnas var.

Vad kostar det?

Vad det kostar beror på om du väljer sorterat eller osorterat abonnemang och vilken kärlstorlek du behöver. På sidan Avfallsabonnemang kan du läsa mer om de olika abonnemangen och vad det kostar.

När du kontaktar renhållningen får du reda på årskostnaden för avfallshanteringen (sophämtningen). Fakturan skickas ut varannan månad.