Till innehållet

Tillståndsguiden

Brandskydd

Om du har en verksamhet, och en lokal där det ska vistas människor, är det viktigt att du tänker på brandsäkerheten.

Om du ansökt om ett nytt bygglov för din lokal så ingår brandskyddet i bygglovsprocessen. I det här fallet kommer du därför att behöva bifoga en brandskyddsbeskrivning i samband med bygglovshandläggningen. 

Räddningstjänsten kopplas in i ärendet och lämnar synpunkter till bygglovshandläggaren.

Tillsyn av verksamheten

När du påbörjat verksamheten kommer räddningstjänsten att göra tillsyn av brandskyddet. Då blir du kontaktad och kommer överens om en tid som passar för besöket.

Du betalar en grundavgift och timavgift för tillsynsbesöket. Minsta avgift är 3 198 kronor (taxa 2020).

Här kan du läsa mer om fördelarna med ett bra brandskyddsarbete