Till innehållet

Företag påstår sig utföra VVS-arbete på uppdrag av kommunen

Flera fastighetsägare har återigen kontaktat Kristinehamns kommun och berättat att de blivit uppringda av ett företag inom VVS (värme, ventilation och sanitet). De säger sig arbeta på uppdrag av kommunen för att mot en kostnad spola igenom avloppsrör. Vi vill nu uppmärksamma invånare i Kristinehamns kommun på att företaget inte har något samarbete med Kristinehamns kommun.

Kommunen beställer aldrig någon form av arbete hos privatpersoner. Om man inte har några problem med sitt avlopp så finns det ingen anledning att spola igenom rören.

Vi vet i dagsläget inte vad företaget kallar sig, men uppmanar alla kristinehamnsbor att vara vaksamma om företag hör av sig och säger sig erbjuda tjänster på uppdrag av kommunen. 

Jag har blivit kontaktad av företaget, vad gör jag?

Om du har blivit kontaktad av företaget ska du i första hand göra en polisanmälan. Dokumentera också gärna vad som har sagts och när det har sagts. Om möjligt, meddela gärna också Kristinehamns kommun via växeln på telefonnummer 0550-880 00. 

Om du har funderingar om liknande samtal är du också varmt välkommen att vända dig till vår växel.