Till innehållet

Vi jobbar för återetablering av Försvarsmakten i Kristinehamn

År 2004 stängdes Artilleriregementet A9. Verksamheten flyttade då till Boden. Men kanske kan det åter bli militär verksamhet i Kristinehamn. För det har börjat att jobbas från politiskt håll för att Försvarsmakten ska återvända till Kristinehamn.

Det är politiska företrädare från kommunerna Kristinehamn, Karlskoga och Karlstad som tillsammans jobbar för att Försvarsmakten ska återvända till regionen. Enligt Försvarsmaktens perspektivstudie 2016-2018 för hur det svenska försvaret ska utvecklas fram till 2035 behöver Sverige upprusta kraftigt. Bland annat behöver artilleriet utökas. 

- Vi har utifrån perspektivstudien identifierat de utmaningar försvaret står inför. Nu jobbar och lobbar vi för att få artilleriet tillbaka i Kristinehamn. Vi anser oss ha goda möjligheter då lokaler, områden, skjutfält och andra faciliteter finns kvar sedan A9, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin (M).

Den 23 januari var företrädare från de tre kommunerna på plats i Stockholm och träffade representanterna Beatrice Ask (M), Björn Von Sydow (S) och Daniel Bäckström (C) från Försvarsberedningen.
- Det var ett bra möte. Vi fick redogöra varför vi anser att Försvarsmakten åter ska etablera sig i Kristinehamn. Såväl från vårt kommunperspektiv som betydelsen för Karlskoga och Karlstad samt de stora möjlighet som finns här för att kunna bidra till att utveckla det svenska försvaret, säger Marie Oudin (M).

En återetablering av Försvarsmakten skulle betyda mycket för Kristinehamns kommun.
- Det skulle innebära att jobb skapas, ge tillväxt och utveckling inte bara för Kristinehamn kommun utan för hela regionen, säger Marie Oudin.

Försvarsmakten har sedan perspektivstudien presenterades analyserat resultat. Hur man sedan ska gå vidare med resultat ska vara klart i maj 2019.
- Tidigast våren på 2020 tror jag ett förslag till en återetablering i Kristinehamn kan presenteras för Sveriges riksdag säger Marie Oudin (M).