Till innehållet

Tillsyn av hyresgästers boendemiljö

Under 2024 kommer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Kristinehamns kommun i samarbete med Bergslagens Räddningstjänst att utföra tillsyn i hyreslägenheter i kommunen. Tillsynen riktar sig mot fastighetsägaren.

Vad är syftet med projektet?

Detta är ett flerårigt projekt som har som syfte att se till att fastighetsägare följer de lagar och regler som är kopplade till människors boendemiljö. Om vi upptäcker några brister som innebär en risk för människors liv och hälsa kan vi ställa krav på att fastighetsägaren ska rätta till bristen.

Under tillsynen kommer miljö- och hälsoskyddsavdelningen att göra besök i utvalda lägenheter där fokus ligger på fukt och mögel, ventilation, temperatur och skadedjur. Bygglovsavdelningen kollar att eventuella hissar är godkända, att det finns godkänd OVK-besiktning samt på byggnadernas planlösning och eventuella balkonger. Räddningstjänsten kollar på fastighetens gemensamma ytor och fokuserar på systematiskt brandskyddsarbete, möjlighet till utrymning, brandteknisk avskiljning och möjlighet till räddningsinsats.

Vad händer efter besöket?

Efter besöket kommer fastighetsägaren att få ett inspektionsmeddelande av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt ett protokoll från räddningstjänsten där resultatet av tillsynen framgår. Om allvarliga brister uppmärksammas kan krav ställas på att fastighetsägaren ska utreda och åtgärda dessa.