Till innehållet

Temporär lösning för värnpliktsutbildningen

Etableringen av Bergslagens artilleriregemente A 9 i Kristinehamn pågår för fullt och går enligt plan. Artilleriutbildningen av värnpliktiga pågår sedan ett år tillbaka i Skövde och tack vare en temporär lösning i Villingsberg kommer den att kunna flyttas till A 9 våren 2024.

– Varje steg vi tar i Kristinehamn är ett viktigt steg i en större militär tillväxt som successivt kommer pågå under hela 2020-talet, säger etableringschef Sven Antonsson. Genom att använda Villingsbergs läger som temporär lösning kan vi snabbt komma igång med värnpliktsutbildningen här, vilket bidrar till att skapa grunden för ett starkare försvar. Övriga funktioner kommer fortsätta att utvecklas och vara placerade i Kristinehamn, kommenterar Sven Antonsson.

Sedan tidigare är det beslutat att den permanenta platsen för A 9 blir Harberget i Kristinehamn. Där kommer det att byggas ett helt nytt regemente som ska tas i drift 2029. Ett samarbete mellan Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Kristinehamns kommun är etablerat och arbetet med att ta fram ett förslag för den exakta placeringen av regementet pågår. Fram tills att det nya regementet är på plats kommer värnpliktsutbildningen att bedrivas i en temporär lösning. Valet för detta föll på Villingsberg efter en sammanvägd värdering av verksamhetens krav på tillgång och möjlighet till tillväxt samt ekonomiska aspekter meddelar Försvarsmakten idag i ett pressmeddelande.

– Det känns glädjande att nästa steg i återetableringen av A 9 nu är på gång och att man hittat en tillfällig lösning tills återuppbyggnaden på Harberget i Kristinehamn står klar. Arbetet med återetableringen fortskrider som planerat, och vi ser fram emot invigningen i december, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande Kristinehamns kommun.