Till innehållet

Temavecka i skolköken

I projektet Temaveckor närproducerad mat i Värmland, fokuserar vi denna veck på att tillaga och servera mat på råvaror från Värmland i alla våra skolkök. Projektets övergripande syfte är öka medvetenhet och intresset för lokalproducerad mat. Projektet ägs av Nifa och finansieras av Region Värmland.

– Det är jättekul att få arbeta med mer lokalproducerad mat! Vi skulle vilja arbeta med det jämt, eller åtminstone så mycket det bara är möjligt, berättar Marie Solberg som arbetar i köket på Brogymnasiet.

Genom att underlätta för livsmedelsföretagen att nå ut till en ny och bredare målgrupp kan vi öka intresset och synliggöra de regionala producenterna för en yngre och framtida målgrupp. Det kan också ge en ökad kunskap hos konsumenter om lokalproducerad mat, skapa en medvetenhet om kopplingen mellan hållbarhet och närproducerad mat och öka intresset. Detta skapar i sin tur en lönsam och hållbar livsmedelskedja i Värmland.

– Det är viktigt för oss att öka självförsörjningsgraden, det kan vi göra genom att använda mer lokalt odlad mat. Samtidigt är det viktigt att hålla en god kvalité på råvarorna som vi använder i köket. Målet framåt är att kunna handla mer lokalproducerat, det blir en win win för alla inblandade, säger servicechef Maria Taheri Wiik.


Bild från onsdagens servering av panerad fisk med potatismos från Värmlandspotatis.