Till innehållet

Skogsvårdande åtgärder

Vi påbörjar röjningsarbeten av skog vid Tranvägen, Jutviken och Magasinvägen.

Under vecka 11 påbörjar vi röjningsarbeten i södra änden av Tranvägen, öster om Brukshundsklubben och även i området kring Jutviken. Arbetet sker manuellt med röjsåg och inga fordon och förväntas pågå i två veckor framöver.

Vindfallna och angripna träd

Framöver kommer vi också att ta hand om träd som blåst ner av vinden och angripna träd, arbetet utförs med skogsmaskin.

  • I skogen mellan Tranvägen och Kapurja båtupplag
  • I vägområdet längs Magasinvägen i höjd med Brukshundsklubben

Vänligen respektera eventuella avstängda områden för att säkerställa ett säkert genomförande av dessa skogsvårdande åtgärder. Genom att göra dessa åtgärder strävar vi efter att skapa en tryggare och mer trivsam miljö för alla invånare och besökare i Kristinehamns kommun.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Tom Johansson, Skog och Naturförvaltare
Telefon: 0550-88 115
Mejl: tom.johansson@kristinehamn.se