Till innehållet

Så arbetar vi med livsmedelskontroller

Kommunens miljöinspektörer får en del frågor om resultaten på livsmedelskontrollerna, samt vilka verksamheter man bör undvika på grund av avvikelser. En eller enstaka avvikelser behöver inte betyda att livsmedlen är osäkra, det finns olika avvikelser av olika karaktär. Om miljöinspektörerna ser omedelbara risker i företagets hantering av livsmedel finns möjligheten att besluta om ett förbud, men sådana beslut krävs sällan. Kontrollrapporter från livsmedelskontrollerna finns att läsa på vår webbplats.

Vi som miljöinspektörer besöker regelbundet samtliga livsmedelsverksamheter i Kristinehamns kommun. Syftet med livsmedelskontrollen är att alla livsmedel som serveras eller säljs ska vara säkra att äta och att konsumenten inte ska kunna bli lurad. Det innebär att livsmedel ska hanteras på ett hygieniskt sätt och vara rätt märkta. När vi utför livsmedelskontroll utgår vi från flera kontrollområden som Livsmedelsverket har tagit fram. Vi kontrollerar bland annat underhåll, rengöring, temperatur, spårbarhet och märkning. Samtliga kontrollområden behöver inte kontrolleras vid varje kontrollbesök.

När verksamheter får avvikelser
Det är inte ovanligt att verksamheter får en eller flera avvikelser. På så sätt är det viktigt att man som läsare av livsmedelsrapporter är medveten om att allvarlighetsgraden på avvikelserna kan variera. Uppföljningen av avvikelserna utförs därför på olika sätt. Ibland följs de upp via en uppföljande kontroll där inspektören kommer på ett extra tillsynsbesök i närtid, men det är även vanligt att avvikelser av mindre allvarlig typ följs upp vid nästa planerade kontroll. Majoriteten av dem åtgärdas inom kort. På så sätt är det svårt att bedöma en verksamhet utifrån endast en livsmedelskontroll eller utifrån några enstaka avvikelser. Vi har viss möjlighet att anpassa tillsynsintervallet utifrån resultaten på tidigare livsmedelskontroller.

När en verksamhet får ett föreläggande innebär detta att vi anser att verksamheten till exempel behöver ändra någonting i sitt arbetssätt för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Föreläggande ges vanligtvis när avvikelserna är av en allvarligare typ, eller om verksamheten tidigare fått en avvikelse som inte åtgärdats. Om vi ser omedelbara risker i företagets hantering av livsmedel finns möjligheten att besluta om ett förbud, men sådana beslut krävs sällan. Om företagaren inte håller med om vår bedömning, finns alltid möjlighet att lämna synpunkter eller överklaga våra beslut.

På vår webbplats hittar ni alla livsmedelsrapporter som uppdateras efter kontroll: https://www.kristinehamn.se/livsmedelsrapporter

Kontakt:
Malin Kvarth
Miljöchef
Telefon: 0550-882 13