Till innehållet

Resultat SKR:s servicemätning 2023

Nu har vi fått sammanställningen av den servicemätning som vi i samarbete med SKR genomförde under våren. Kristinehamn fick goda resultat och hamnade över genomsnittet i kriterierna enkelhet och bemötande.

Syftet med mätningen är att fånga er upplevelse när ni ringer till oss. Att få kännedom om hur ni upplever bemötandet och hur enkelt det är att det att kontakta oss.

Nuvarande koncept av undersökningen lanserades våren 2022 så i år är första gången vi har ett tidigare resultat att jämföra med. Totalt sextiosju kommuner deltog i årets undersökning som pågick under mars-april. En förbättring från förra året innebar att fler personer fick möjlighet att svara på enkäten och vi fick därmed fler svara att analysera och jobba med.

– Jag vill passa på att tacka alla som har svarat på enkäten. Det är väldigt värdefullt för oss att få ta del av era synpunkter, säger Tina Turesson, receptionist, som varit ansvarig för mätningen. Resultatet kommer hjälpa oss i kommande arbete och det är även värdefullt att se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner.

Kristinehamn jämfört med totalen

I stapeldiagrammet nedan kan du se procenten för Kristinehamn jämfört med snittet för alla deltagande kommuner fördelat på två olika kriterier, Bemötande (Kristinehamn 87,3%, totalen 83,0 %) samt Enkelhet (Kristinehamn 81,7 %, totalen 73,8%).

Servicemätning orange blå staplar 2023.png

 

Inkomna synpunkter  

Det fanns även utrymme för att lämna kommentarer via undersökningen, och vi fick både ris och ros av de som svarat. Här kommer några synpunkter som vi fick in:

Först några positiva röster: 

  • Galet trevligt bemötande i receptionen på socialtjänsten. Snabbt och enkelt och positivt
  • Alla på Uranus är grymma
  • Väldigt bra personal på bygglovsavdelningen
  • Som kund har jag fått ett mycket bra bemötande av proffsig och kunnig personal inom skolförvaltningen.

Och här några mindre positiva åsikter: 

  • Att vara lite mera behjälplig och återkoppla när man säger att man ska göra det!
  • Missnöjd med telefonväxelns 8 alternativ. Fullständigt hänsynslöst att välja en sådan lösning. Ta bort eländet!
  • Att det skulle vara bra om man blev kopplad till rätt person och att EN person kunde ge besked om det man undrar över. Nu fick jag prata med 5 olika och ingen visste nåt!
  • Bättre på att svara i telefon och att återkomma i ärendet.

Läs tidigare nyhet på vår webb om hur mätningen genomfördes. 

Vi jobbar ständigt för att förenkla och förbättra upplevelsen vid kontakt med oss och kommer att använda era synpunkter från den här undersökningen till att höja nivån på servicen för våra invånare, företagare och organisationer.