Till innehållet

Renoveringen av Daphne-fontänen påbörjas

Under vecka 7 har renoveringsarbetet av Daphne-fontänen i Rådhusparken i Kristinehamns kommun påbörjats.

Fontänen har varit avstängd sedan sommaren 2023. Renoveringsprocessen innebär en omfattande åtgärd där alla stenar och plattor runt fontänen kommer att tas bort för att åtgärda läckor i formen och förhindra vattenförlust. Många av dessa stenar var redan lösa, vilket har bidragit till problemet.

Efter att formen har gjutits om kommer stenarna att sättas tillbaka på plats och fogas om. Den nya gjutningen och omsättningen av stenplattorna beräknas att vara klar under våren. Konstverket, som för närvarande är borttaget, förvaras hos Solbergs stenhuggeri tills arbetet är helt färdigt.