Till innehållet

Renovering av skorsten på Marieberg

Skorstenen på Panncentralen på Marieberg ska renoveras under våren.

Arbetet startar under vecka 14 och förväntas pågå fram till 31 maj. Skorstenen kommer renoveras med delvis nya fogar och tegelstenar och utförs från en kranbil.

– Skorstenen används inte vilket gör att den blir kall och fuktig, när fukten fryser på så vittrar fogar och tegel sönder. Denna typ av renovering är mest som ett underhåll för att kunna bevara skorstenen, berättar fastighetsförvaltare Robert Larsson.

Området runt skorstenen kommer vara avspärrat under renoveringstiden.

– Det känns väldigt bra att skorstenen på panncentralen renoveras, bevaras och tas om hand. Den hör ju till byggnaden och ger den dess speciella karaktär. En gång i tiden värmde panncentralen upp hela mentalsjukhusområdet på Marieberg och byggnaden berättar om områdets ursprung och historia. Idag är det ett konstmuseum som visar modern och samtida konst. Det är fantastiskt att en så specifik gammal byggnad kan få nytt liv, men samtligt påminner oss om historien, säger kulturchef Maria Lobell.