Till innehållet

Nytt skyltsystem på våra återvinningscentraler

Nu börjar vi byta ut skyltarna på Strandmossens återvinningscentral. De nya skyltarna ingår i ett gemensamt nordiskt skyltsystem för avfallssortering. Det skapar bättre förutsättningar att sortera avfallet rätt och öka igenkänningen i hela Norden.

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Detta gäller inte bara i Sverige utan i hela Norden, det ska helt enkelt underlätta för dig att sortera rätt sak på rätt plats.  

Skyltsystemet ska göra det enklare för dig att sortera rätt, sortera mer och bidra till att öka mängden material som går till återvinning och återbruk. Tillsammans hjälp vi åt att minska mängden avfall!