Till innehållet

Ny samverkansform ska fånga upp unga som riskerar att hamna snett

SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) är en samverkansform som syftar till att tidigt fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Nu har samverkansformen startats upp i Kristinehamns kommun.

Den nya samverkansformen riktar sig till familjer och ungdomar mellan 12–18 år. Syftet är att så tidigt som möjligt kunna hjälpa ungdomar till en fungerande skolgång och fritid och genom samverkan minimera och förebygga kriminalitet, drogbruk och annat riskbeteende.

Arbetet bygger på att verksamheter där barnet eller ungdomen har en relation till, får i uppdrag att hjälpa till att bryta ett negativt mönster eller sammanhang. Det innebär att viktiga personer inom skola, fritidsaktiviteter och andra personer runt barnet eller ungdomen engageras och blir aktiva i en plan för att barnet skall få en fungerande skolgång och fritid.

Läs mer om SSPF här.