Till innehållet

Nu börjar Försvarsmaktens tillväxt i Värmland ta form

På torsdagsmorgonen visar Försvarsmakten upp artilleripjäsen Archer i stadsparken. I och med det tar återetableringen av artilleriregementet i Kristinehamn ytterligare ett steg.

I det senaste försvarsbeslutet har Regeringen beslutat att fem regementen och en flygflottilj ska återetableras som en del i tillväxten av Sveriges försvarsförmåga. En del i detta är att artilleriförmågan ska utvecklas och etableras i södra Sverige och Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn är ett av de fem regementen som regeringen beslutat om ska återetableras.

Förutom att Försvarsmakten visar upp en ny artilleripjäs i Kristinehamn så kommer även en skjutövning att gå av stapeln. Noraskog kompani genomför under torsdagen sin första artilleriskjutning i Villingsberg. Det är befälen på kompaniet som slutför sin kompetensutveckling för att kunna utbilda värnpliktiga. Redan under sommaren har kompaniet välkomnat de första värnpliktiga som de ska utbilda till artillerisoldater.