Till innehållet

Nu asfalterar vi grusbelagda gator

För att minska underhållet på våra grusgator påbörjas ett asfalteringsarbete i kommunen.

Kristinehamns kommun har i dagsläget en förhållandevis stor mängd grusgator jämfört med kommuner av samma storlek, som alla kräver underhåll.

  – Vi börjar på Djurgårdsplatån eftersom vi är färdiga med vatten- och avloppsarbete där. Ambitionen är att kunna asfaltera en grusväg varje år, säger gatuchef Tommy Svärd. 

Arbetet påbörjades med hyvling av gruset för att förbereda inför asfalten. Asfalteringen utförs under november av vår entreprenör NCC. Först ut är Barrstigen och Farmvägen på Djurgårdsplatån.