Till innehållet

Naturvårdande skötsel vid Presterudsområdet

Kristinehamns kommun utför, med start i oktober, naturvårdande skötsel vid Presterudsområdet i delar av det anlagda arboretumet från Presterudsvägen och ner mot Varnumsviken.

Syftet är att lyfta fram områdets unika karaktär som bland annat har sitt ursprung i den skogsskola som grundades vid Presteruds Herrgård 1876. I området finns bland annat flertal arter ädellöv träd, Christinehamns björk, Lärk samt exoter såsom Kustgran och Cembratall. Många av dessa träd är mycket gamla. På marken återfinns bland annat Liljekonvalj, Hästhov Johannesört och ymnigt med Vitsippa.

Hela området har naturvårdskaraktär och är i behov av skötsel som främjar platsens unika naturvärden. Aktuellt område innanför tennisbanorna är det första av två som åtgärdas. Hänsyn och utveckling för rekreation och friluftsliv ingår i skötselåtgärderna. Informationsskyltar kommer sättas upp allteftersom arbetet är klart. 

Åtgärderna sker i samarbete med Skogsstyrelsen i Värmland.