Till innehållet

Morgondagens arbetskraft behöver dig!

Under våren ska alla elever i årskurs 8 och 9 ut på praktik. Vi söker praoplatser för veckorna: 12, 15 och 16.

Har du en verksamhet som kan tänkas ta emot prao-elever?

Prao är obligatoriskt och ett viktigt inslag i skolans strävan att ge eleverna en inblick i olika arbetsuppgifter, arbetsmiljöer, branscher samt framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Prao är också ett bra tillfälle för er arbetsplats att träffa eventuella framtida sommarjobbare, inspirera eleverna i sina studie- och yrkesval, stärka bilden av arbetsplatsen och branschen, få nya idéer och få in ungdomars perspektiv av verksamheten. 

Hur anmäler jag min verksamhet?

Här anmäler du att din verksamhet kan ta emot praoelever.

När gäller det?

Prao-perioderna är vecka 12, 15 och 16. Du behöver inte kunna ta emot en elev alla veckor. Det går bra att anmäla sig för endast en period.

Jag har svårt att ta hand om en elev hela veckan.

Det är inga problem om inte just du kan ta hand om eleven hela veckan! Ett tips är att dela på ansvaret och låta eleven gå med olika personer på arbetsplatsen under veckan. Det är bara bra att eleven får en bredare bild av vilka olika arbetsuppgifter som finns!

Tack för att du hjälper oss att utbilda morgondagens arbetskraft!