Till innehållet

Maria Lobell - tillförordnad förvaltningschef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

PRESSMEDDELANDE: Maria Lobell blir tillförordnad förvaltningschef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget börjar omgående. Fokus ligger på arbetsmiljö.

- Efter vårens händelseförlopp och den situation som vi är i just nu behöver en tillförordnad förvaltningschef tillsättas. Uppdraget är tidsbegränsat fram tills att vi har en långsiktig lösning på plats. Maria Lobell är en trygg ledare och har rätt typ av erfarenhet för det här uppdraget, säger Martin Willén, kommundirektör på Kristinehamns kommun.

Kommunstyrelsens beslut

Maria Lobell ersätter tidigare förvaltningschef Marielle Brandlöv Nilsson. Under torsdagseftermiddagen avslutades Marielle Brandlöv Nilssons uppdrag som förvaltningschef i Kristinehamns kommun genom en uppsägning. Beslutet grundar sig i kommunstyrelsens beslut om att skilja förvaltningschef från nuvarande befattning.

- Arbetsgivare har in i det sista hoppats på en annan lösning på denna svåra situation. Tyvärr lyckades vi inte nå en ömsesidig överenskommelse. Nu måste vi komma vidare i arbetet och säkerställa att vi upprätthåller vår service till invånarna och företagen, säger Martin Willén.

Fokus på arbetsmiljö

Maria Lobells uppdrag är tillfälligt och kommer huvudsakligen fokusera på arbetsmiljön på förvaltningen och medarbetare för vilka den här processen i många avseenden har varit väldigt tuff.

- Det har varit en tung period för berörd medarbetargrupp och jag har stor respekt för att den här våren har varit upprivande på flera sätt. Vi är i en situation ingen har önskat, med mycket oro i organisationen. Efter den turbulens som har varit så måste vi nu fokusera på att skapa ett lugn i verksamheterna och på att få en god arbetsmiljö. Framförallt för medarbetarna på miljö- och stadsbyggnadsbyggnadsförvaltningen. Jag hoppas jag kan vara med och bidra till det, säger Maria Lobell.

Ny förvaltningschef kommer att rekryteras och den processen kommer att starta så snart det är möjligt. Verksamheten kommer få vara en del i det arbetet.

Maria Lobell behåller under denna period även sitt uppdrag som förvaltningschef för kulturförvaltningen. Anpassningar kommer att göras för att möjliggöra för Maria att fokusera på den situation som just nu råder på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.