Till innehållet

Länsstyrelsen: Risk för akut foderbrist på grund av torkan

För att undvika akut foderbrist har Länsstyrelsen Värmland onsdag 14 juni fattat ett beslut som möjliggör foderskörd på mark som ligger i träda och skyddszoner. Du som lantbrukare kan hjälpa andra genom att låta andra med foderbrist få ta skörd på dina marker.

Det är mycket torrt på flera håll i länet och beslutet gäller för hela länet.

Du kan läsa mer hos Länsstyrelsen.