Till innehållet

Kommunfullmäktige 26 mars

Kommunfullmäktiges sammanträde i mars äger rum tisdag den 26:e. 

Fulllmäktige kommer att få en information om valet till Europaparlamentet 9 juni samt bland annat ta ställning till förslag till policy mot korruption.

Kallelse och handlingar hittar du här.

Sammanträdet kan följas direkt via webbsändningen.