Till innehållet

Inget farligt avfall i soporna

Visste du att hel del av det vi i vardagen använder i hemmet räknas som farligt avfall? Nagellack, batterier, elektronik och mediciner är exempel på detta. Det farliga avfallet får inte slängas i brännbart utan ska sorteras ut och lämnas till en miljöstation.

Farligt avfall kan nämligen skada miljön eller människor om det lämnas in på fel ställe. Därför får det inte hamna bland övrigt avfall utan ska lämnas in till en särskild insamling på din återvinningsstation. Här nedan ser du några exempel på vardagliga produkter som inte får läggas i soppåsen, utan som ska lämnas in som farligt avfall till en miljöstation.

 • Sprayburkar med färg, lim, ugnsrengöring eller liknande
 • LED-lampor, lågenergilampor (innehåller kvicksilver), glödlampor och lysrör.
 • Brandvarnare
 • Nagellack
 • Oljor (inte ätliga), oljefilter, smörjfett och diesel
 • Färg, tryckfärg, lack, lim och hartser
 • Lösningsmedel, till exempel aceton, bensen, bensin, eter, lacknafta, metanol och thinner
 • Bekämpningsmedel, till exempel ogräsmedel, insektsmedel, träskyddsmedel och råttgift
 • Batterier (alla batterier ska lämnas in oavsett vad de innehåller)
 • Termometrar och annat kvicksilverhaltigt avfall
 • El och elektronik – allt som drivs med sladd eller batterier
 • Mediciner ska alltid lämnas till apotek. Sprutor och kanyler räknas som riskavfall och lämnas i en godkänd behållare som du kan hämta kostnadsfritt på ditt närmaste apotek.

Du kan alltid kontakta oss om du är osäker på hur avfallet ska hanteras eller läsa mer på kristinehamn.se/farligtavfall

Renhållningsavdelningen
renhallning@kristinehamn.se
Telefon: 0550-880 00 (växeln)