Till innehållet

Hemvärnet övar i Kristinehamn

Hemvärnet kommer under torsdag till söndag utföra en militär övning i Kristinehamnsområdet. Skyddsvakt kommer att patrullera med hund och vapen.

Hemvärnet kommer att bedriva militär övning i Kristinehamnsområdet under vecka 22. Detta kan påverka allmänheten genom ökad trafik- och ljudnivå. Respektera avspärrningarna, avbildningsförbud och militära skyddsvakter för att undvika skador.

För mer information kontakta övningsledare Överstelöjtnant Johan Bissman, Chef Värmlandsgruppen på telefon 073-338 65 04