Till innehållet

Försvarsuppgörelse kan betyda nytt regemente i Kristinehamn

PRESSMEDDELANDE. Ett nytt artilleriregemente etableras i Kristinehamn med start 2021. Detta är enligt uppgifter till Dagens Nyheter på fredagen en följd av en ännu inte offentligt presenterad uppgörelse mellan regeringen och samverkanspartierna C och L.

– Vi är otroligt glada över nyheten att Kristinehamn pekas ut så tydligt. Det blir ett stort lyft för hela vår kommun, invånare såväl som näringsliv, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamn. Detta bekräftar bilden av vår region som ett viktigt nav för totalförsvaret i södra Sverige.

Kommunledningarna i Kristinehamn, Karlskoga och Karlstad samt Region Örebro län och Region Värmland ser nu fram emot att fördjupa sin samverkan och tillsammans med Försvarsmakten, näringslivet och andra myndigheter fortsätta utvecklingsarbetet mot ett både resurseffektivt och starkt svenskt totalförsvar.

Skjutfältet i Villingsberg öster om Karlskoga har tidigare lyfts fram som ett starkt argument för en ny artilleriutbildning i Kristinehamn.

 – Det här är ett oerhört positivt besked, även om vi inte har sett vad det innebär i detalj ännu, kommenterar Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga. Sannolikt kommer detta att ha stor betydelse för Karlskoga kommun och det lokala näringslivet, då artillerisystemet som används tillverkas av BAE Systems med många underleverantörer i närområdet.

Region Värmland och Region Örebro län ser beskedet som en viktig milstolpe både för regional utveckling och för utvecklingen av ett starkare svenskt totalförsvar.

– Det är klokt att regeringen ser behovet av att stärka försvaret i korridoren mellan Oslo-Stockholm, säger Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande i Örebro län. Vi har många tillgångar i vårt gemensamma område som kan bidra till utvecklingen av totalförsvaret.

– För invånarna innebär etableringen av ett nytt regemente i Kristinehamn inte bara nya arbetstillfällen, utan säkerställer också att samhällets funktioner fungerar i såväl fredstid som i en omfattande kris, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande i Värmland. Det känns bra för oss att förstärka vårt bidrag till ett starkt svenskt försvar.

Från Karlstads kommun skickar man idag grattishälsningar till sina samverkanspartner.

– Grattis! Det är fantastiskt kul att våra gemensamma ansträngningar har gett resultat, säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.

Kontaktinformation

Region Värmland: Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande, telefon 010-831 41 32, 
e-post fredrik.larsson@regionvarmland.se

Region Örebro län: Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon 019-602 74 09,
e-post andreas.svahn@regionorebrolan.se

Karlskoga kommun: Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-890 99 99,
e-post tony.ring@karlskoga.se

Karlstads kommun: Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-689 39 39, 
e-post per-samuel.nisser@karlstad.se

Kristinehamns kommun: Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande, telefon 072-702 37 11,
e-post marie.oudin@kristinehamn.se