Till innehållet

Företagsklimatet fortsatt på uppgång i Kristinehamn

Kristinehamn visar återigen på en förbättring när Svenskt näringsliv presenterar resultatet av årets enkät kring företagsklimatet 2022. Här kan du ta del av resultatet.

Det sammanfattade omdömet i Kristinehamn har ökat fyra år i rad från ett resultat från 3,05 år 2018 till 3,65 för 2022.

– Återigen en positiv utveckling som visar på att det arbete som vi tillsammans gör i kommunen når ut till Kristinehamns näringsliv. Jag är glad över att resultatet visar vår långsiktiga förbättring av företagsklimatet i Kristinehamn, säger Madelen Richardsson, näringslivschef.

Det sammanfattande omdömet totalt i Sverige ligger på 3,43, vilket visar att Kristinehamn har ett bättre företagsklimat än rikssnittet.

– Riktigt kul att vårt arbete ger resultat. Då vet vi att vi gjort något bra och har rätt fokus. Vi kommer givetvis fortsätta och jobba för att förbättra oss ännu mer, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer

företagsklimat.se/kristinehamn hittar du hela resultatet för 2022. Här kan du läsa om vad företagare i Kristinehamn tycker om kontakter med kommunen, attityder till företagare, kommunens myndighetsutövning, information och dialog, förutsättningar för företagande och brottslighet mot företag.